Firstnet.dk er blandt de ældste internet firmaer i Danmark

Firstnet er allerede registreret i 1992
Firstnet.dk ejes og drives af, Firstnet

Vi leverere hard- og software til nogle af Danmarks største virksomheder.
Udvikler og installerer software tilpasset brugerne.
Vi har Danmarks bedste programmmør.

Vi laver de programmer som andre giver op over for fordi vi bruger de rigtige mennesker med den rigtige uddannelse og de rigtige værktøjer til opgaverne

2. februar 2016

80.161.3.226